POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO PODATKOV

Varstvo osebnih podatkov

Družba Top kuhinje d.o.o. se zavezuje, da bo vse osebne podatke posredovane preko spletne strani varovala v skladu z veljavno zakonodajo in jih obravnavala strogo zaupno, izključno z namenom zaradi katerega so ji bili posredovani.
Pri obravnavi vseh posredno in neposredno posredovanih osebnih podatkov* nas zavezuje Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1, ki normira pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov ter Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov.
Politika zasebnosti velja in se brez izjem uporablja za vsakega uporabnika** spletnih strani družbe Top kuhinje d.o.o., ob prvem in vsakem nadaljnjem obisku ter vsako osebo, ki družbi posreduje svoje osebne podatke v kakršnikoli obliki. Politika zasebnosti se lahko spremeni oziroma dopolni brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila v skladu z aktualnimi zakonskimi predpisi, hkrati pa izključuje vse druge spletne povezave in mesta (vključno z socialnimi omrežji), tudi če je uporabnik povezavo nanje našel na spletni strani družbe Top kuhinje d.o.o.. Uporaba teh povezav je izključno odločitev uporabnika in v tem primeru družba Top kuhinje d.o.o. ne odgovarja za ustrezno izvajanje varnostne politike.
Uporabnike naše spletne strani obveščamo, da se ob obisku le te avtomatsko zabeležijo naslednji neosebni podatki: ime ponudnika internetnih storitev in IP naslov, preko katerega dostopate do interneta, datum in ura obiska, spletne strani s katere dostopate, medtem ko ste na spletni strani, in internetni naslov spletne strani, s katere ste prišli neposredno na našo stran. Ti podatki se zbirajo z namenom izboljšanja vsebin spletnih strani, analiziranja potreb uporabnikov in administriranja.

Namen zbiranja osebnih podatkov in vrste zbirajočih osebnih podatkov***

Osebne podatke, ki jih družba Top kuhinje d.o.o. zbira na lastnih spletnih straneh ali z neposrednim kontaktom, uporablja pravna oseba izključno z namenom komuniciranja in obveščanja. Zbrane podatke družba Top kuhinje d.o.o., brez izrecnega pisnega dovoljenja uporabnika spletne strani, ne posreduje tretjim fizičnim ali pravnim osebam. Hranjenje osebnih podatkov ni časovno omejeno.
Osebni podatki, ki se zbirajo na spletnih straneh z izpolnitvijo kontaktnega obrazca, v katerega vpisujete vaše ime in priimek, telefon, e-poštni naslov, se zbirajo izključno z namenom vzpostavitve komunikacije z vami. Enako velja tudi za podatke, ki nam niso posredovani preko kontaktnega obrazca na spletnih straneh.
Zbrani podatki posredovani prostovoljno s strani uporabnika spletne strani dovoljujejo družbi Top kuhinje d.o.o. vzpostavitev neposrednega kontakta in odziv na podano povpraševanje v najkrajšem možnem času.

Pravica do pravnega sredstva in preklica

Uporabnika spletne strani družba Top kuhinje d.o.o poučuje in opozarja na naslednje pravice:
• pravico do informacij (15. člen Splošne uredbe o varovanju podatkov),
• pravico do popravka (16. člen Splošne uredbe o varovanju podatkov) ali izbrisa (17. člen Splošne uredbe o varovanju podatkov),
• pravico do omejitve obdelovanja (18. člen Splošne uredbe o varovanju podatkov),
• pravico do prenosa podatkov (20. člen Splošne uredbe o varovanju podatkov),
• pravico do ugovora zoper obdelavo (21. člen Splošne uredbe o varovanju podatkov),
• pravico do preklica.

Definicija piškotkov

Piškotki so majhne tekstovne datoteke na računalniku uporabnika, znotraj katerih se shranjujejo informacije o tem, kolikokrat uporabnik obišče določeno spletno stran in kaj ga ob tem zanima.
Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov oziroma informacij, ki bi uporabnika lahko identificirale.
O uporabi piškotkov je uporabnik obveščen ob prvem obisku spletne strani, ko sta uporabniku tudi dani možnosti privolitve ali odklonitve. Uporabnik lahko piškotke zavrne oziroma jih izklopi v lastnem spletnem brskalniku. V tem primeru spletna stran ne bo delovala optimalno oziroma bodo nekatere funkcionalnosti onemogočene.
Opozoriti je, da bo tudi pri izklopu vseh piškotkov brskalnik še vedno pridobival določene informacije, ki so potrebne za osnovno delovanje spletne strani.
Družba Top kuhinje d.o.o. piškotke uporablja zgolj za analizo obiskanosti lastne spletne strani. Sledi tabela piškotkov, ki se uporabljajo po nazivu, vrsti, namenu in trajanju:

NAZIV VRSTA NAMEN TRAJANJE
PHPSESSID Splošni PHP seja – piškotek za delovanje spletne strani Do poteka seje
pll_language Splošni Nastavitev za jezik 11 mesecev
fr Analitični Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani 3 mesece
_ga Analitični Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani 2 leti
_gat_UA-XXXXXXXX-X Analitični Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani seja
_gid Analitični Spremljanje statistike ogledov in posodobljenega stanja na spletni strani 24 ur
GPS Analitični Spremljanje geografske lokacije uporabnikov 30 min
VISITOR_INFO1_LIVE Analitični Spremljanje informacij o vključenih YT videih 5 mesecev
YSC Analitični Spremljanje ogledov vdelanih YT videov Do zaprtja brskalnika
IDE Oglaševalski Uporaba za predstavitev uporabnikom z oglasi, ki so zanje ustrezni glede na uporabniški profil 1 leto
_fbp Oglaševalski Facebook piškotek za pripravo ciljanih oglasov 3 mesece

Odgovornost

Vsebine spletne strani je pripravljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti, kljub temu pa družba Top kuhinje d.o.o. ne jamči za pravilnost, ažurnost ali popolnost vseh informacij na spletni strani.
Družba Top kuhinje d.o.o. ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno nepravilnost informacij, kot tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe nepravilnih, neažurnih ali nepopolnih informacij.
Družba Top kuhinje d.o.o., niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku vsebin spletne strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij s spletne strani ali za kakršnekoli napake ter pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Uporabnike spletne strani obveščamo, da se vse informacije lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Avtorske pravice

Vsebine te spletne strani (pisne ali slikovne) so avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine in so v zakonsko dovoljenem okviru zaščitene kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine skladno z določbami Zakona iz avtorskih in drugih sorodnih pravic – ZASP.
Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo družbi Top kuhinje d.o.o..****
Upoštevaje 101. člen ZASP je vsebine spletne strani šteti za avtorsko delo iz delovnega razmerja, zato so materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na tem delu izključno prenesene na delodajalca, to je družbo Top kuhinje d.o.o..
Uporabnike obveščamo, da se dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Top kuhinje d.o.o..
V primeru kršitev pravic iz ZASP lahko družba Top kuhinje d.o.o. zahteva sodno varstvo pred stvarno in izbirno krajevno pristojnim Okrožnim sodiščem v Mariboru (drugi odstavek 32. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP) in zahteva: prepoved kršenja in prepoved bodočih kršitev, odpoklic predmetov kršitev iz gospodarskih tokov z upoštevanjem interesov dobrovernih tretjih oseb, odstranitev stanja, ki je nastalo s kršitvijo, nepreklicno odstranitev predmetov kršitve iz gospodarskih tokov, uničenje predmetov kršitve, uničenje sredstev kršitve, ki so izključno ali pretežno namenjena ali se uporabijo za kršitve in so v lasti kršilca, prepustitev predmetov kršitve proti plačilu proizvodnih stroškov in objavo sodbe (167. člen ZASP).
Družba Top kuhinje d.o.o. ima v primer kršitev pravico zahtevati tudi povrnitev premoženjske škode in denarno zadoščenje za nepremoženjsko škodo (168. in 169. člena ZASP).

Informacije

Če imate kot uporabnik naše spletne strani kakršnokoli vprašanje ali potrebujete dodatno pojasnilo glede izvajanja politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov s strani družbe Top kuhinje d.o.o., nas lahko vedno kontaktirate na naslov: Mariborska cesta 68, 2250 PTUJ in z veseljem vam bomo odgovorili.

Družba Top kuhinje d.o.o.

* Osebni podatek je vsak podatek, ki se nanaša na določeno fizično osebo in jo ta podatek tudi določa (ime in priimek, naslov, telefonska številka, EMŠO, ….).
** Uporabnik spletnih strani je vsaka oseba, ki dostopa do spletnih strani, ne glede na način.
*** Občutljivih osebnih podatkov (rasno in narodno poreklo, versko prepričanje, politična opredeljenost, itd.) družba Top kuhinje d.o.o. ne zbira in ne shranjuje.
**** Lastnik in upravljalec spletnih strani je družba Top Kuhinje d.o.o..